Maent yn Saethu Ceffylau

…a chyn aelodau o Hergest. Bootleg dw i heb ei glywed, sy’n cynnwys traciau awdio o’r sioe Fideo 9, recordiad o gig ym Mhontardawe yn 1988, a sesiwn a hanner o’r sioe John Peel (sy bellach ar gael ar CD).

Oes rhywun â chopi?