Pesda Roc, 13/7/85

Gŵyl roc ym Methesda, ar yr un diwrnod â gŵyl fach arall. Gwell lein-yp yn Pesda, rhaid dweud: Y Cyrff, Machlud, Mwg, Llwybr Cyhoeddus, Tanjimei, Pryd Ma Te?, Brodyr y Ffin, Datblygu, Tynal Tywyll, Maraca, Ficer, Eryr Wen, Chwarter i Un, Dinas Naw. (Yn ôl hyn.) Dim sôn am Phil Collins yn agos i’r lle.

Dyma’r gig lle tynnodd Medwyn Jones ei luniau eiconeg o’r band, ac llawer o fandiau eraill hefyd.

Datblygu

“A photo in the booklet for Wyau/Pyst/Libertino, the essential collection of Datblygu albums, shows a temporary stage housed on a huge truck, somewhere in Wales, covered by a tarpaulin and occupied by Datblygu themselves. You have to look twice to notice anyone apart from vocalist David R Edwards, who’s standing on the lip and barking at six children sitting on the grass wearing anoraks. It’s an image so dreary and purgatorial, you imagine that despite being a black and white picture, it was taken using colour film. Intentionally or otherwise, it conveys the notion of a prophet unrecognised in his own land, which is at least a half-truth…”

(Plan B)

Datblygu

Pat Morgan, Datblygu

David R Edwards, Datblygu

(Y lluniau uchod i gyd wedi’u rhannu ar Flickr GanMed64, dan drwydded Comins Creadigol. Peidiwch ag eu defnyddio heb roi cydnabyddiaeth iddo, da chi.)

Oes atgofion gyda chi o’r gig hwn? Oedd e mor ddiflas ag mae’n edrych yn y lluniau? Dreary and purgatorial yn swnio braidd yn harsh i fi, ond doeddwn i ddim yna.