A oes sganiadau?

Dyn ni wedi cael cwpl o sganiadau o gloriau prin ac ati, ond pethau oedd gyda ni yn barod oedd y rheini, yn anffodus. Falle byddai’n syniad i mi bostio rhestr yma o bethau sy ddim gyda ni, er mwyn i bobl helpu mas. Bydd y rhestr yma yn tyfu, wrth i mi ail-gydio yn y gwaith sganio (wedi bod yn fishi gyda “gwaith” yn diweddar).

Os oes rhywbeth gyda chi, gadewch sylw yma, neu gysylltu â fi trwy ebost.

  • Putsch – angen sgan o glawr a label y record (mae caset gyda fi)
  • Ll.Ll v. T.G. v. DRE – angen sgan o glawr a label y record

  • Peel Sessions – angen sgan o glawr a label y record
  • Wyau a Pyst – cloriau a labeli y ddau record gwreiddiol