Cân i Gymry

Trac ar yr albym Libertino.

Geiriau

Cân i Gymry

Gradd da yn y Gymraeg
Ar y Volvo bathodyn Tafod y Ddraig,
Hoff o fynychu pwyllgorau blinedig
Am ddyfodol yr iaith yn enwedig,
Meistroli iaith lleiafrifol fel hobi
Platiau dwyiethog i helpu y gyrru
Agwedd cwbl addas
Ar gyfer cynllun cartre
Syth mas o set “Dinas“.
Wastod yn mynd i Lydaw
Byth yn mynd i Ffrainc,
Wastod yn mynd i Wlad y Basg
Byth yn mynd i Sbaen.
Fin nos yn mynychu bwytai
Wedi dydd ar y prosesydd geiriau,
Mewn swydd sy’n talu’r morgais
I’ch gwyneb person cwbl cwrtais,
O’r ysgol feithrin i Brifysgol Cymru
Tocyn oes ar y tren grefi,
Byddai’n well da fi fod yn jynci
Na bod mor wyrdd a phoster Plaid Cymru.
Darnau gosod yr Wyl Gerdd Dant
A holl broblemau’r ddau o blant,
Gwersi telyn Llinos Wyn,
A phroblem acne Llywarch Glyn,
Heb anghofio codi stwr
Am straen angeuol job y gwr –
Mae’n gorfod gweithio un tan tri
Yn gynhyrchydd BBC,
Llosgwch eich tafodau
Ar eich panedau piwritanaidd,
Collwch eich dynoliaeth
Mewn economeg academaidd.
Enwch cyfeillion sy’n enwogion
Gyd o’r Seiri Rhyddion,
Trafodwch tapiau corau meibion
A’r eitemau sydd ar “Hel Straeon
Rhifau cynulleidfa’r oedfa
A pha liw i lenni’r lolfa,
Tiwtoriaid preifat i helpu’r plant
Neuadd Dewi Sant,
Digon o wyliau i gynnal lliw haul
Digon wrth Brydeinig i swnio fel Sieg Heil
Meistroli iaith lleiafrifol fel hobi
Dweud fod Cymru’n cael ei orthrymu,
Er fod eich ceir a sticyrs Tafod y Ddraig
Cawsoch radd da yn y Gymraeg.

2 Ateb i “Cân i Gymry”

  1. Helo,

    Mae ffrind ‘da fi o America yn dysgu Cymraeg, a lcse hi cal y geirie ‘Cai I Gymru’ ac hefyd cyfieithad saesneg.

    Os ‘na rywun a’r geirie i ‘Can I Gymru’, ac hefyd cyfieithad saesneg plis? Dyw’r cyfieithad ddim mor pwysig. Plis halwch hw i fi:: cedwynaled@yahoo.co.uk

    Diolch,

    Ced

  2. Braidd yn hwyr, a gobeithio bod dy ffrind wedi dysgu erbyn hyn, ond dw i wedi ychwagenu’r geiriau uchod. Croeso i ti bostio’r cyfieithiad isod.

Mae'r sylwadau wedi cau.