Dyn ni ddim yma eto

Bydd y wefan yn lansio yn yr wythnosau nesa. Dyn ni ati ar hyn o bryd roi cymaint o gynnwys ag sy’n bosibl i mewn i’r safle. Bydd datganiad ar maes-e ac yn y wasg pan bydd pethau mewn rhyw fath o drefn.

Diolch am fod yn amyneddgar.