Prosiect Datblygu

Ffilm newydd am y band gan Owain Llŷr, gyda’r ymddangosiad cyntaf yn y sinema digidol newydd sbon yn Theatr Mwldan, Aberteifi.

23 Tach., 24 Tach., 25 Tach., 26 Tach. yn Mwldan 3

Mynnwch eich tocynnau nawr.

Wedi ei eni mewn ystafell wely tri deg mlynedd yn ôl yn Aberteifi, cyflwynwyd y band Datblygu fel y gr?p iaith Gymraeg modern gyntaf; cafodd ei gerddoriaeth ddigyfaddawd ei ddisgrifio fel athrylith, a dywedwyd bod ei ddylanwad ar gerddoriaeth yn anfesuradwy. Wedi ei arwain gan y bardd rebel carismatig anarchaidd David R. Edwards, daeth y gr?p i ddiffinio’r hyn a alwodd Gareth Potter o D? Gwydr yn ‘enaid sin tanddaearol Cymreig’ yn y 1980au. Gwnaeth safbwynt asidig Datblygu o Gymru fodern – y bourgeoisie artistig a gwleidyddion oedd y targedau amlwg – rhyddhau cenhedlaeth gyfan o fandiau ac artistiaid. Mae pum sesiwn gyda’r enwog John Peel ar Radio 1 yn rhywfaint o fesur o’r yr effaith a gawsant. Cafodd y band ei gefnogi gan Peel, ond yn eironig cafodd ei anwybyddu gan y cyfryngau prif ffrwd yng Nghymru, roedd y band yn rhan o sin tanddaearol egnïol oedd hefyd yn cynnwys Y Cyrff, Yr Anhrefn, Ffa Coffi Pawb a Llwybr Llaethog, mewn cynghrair randym a ail-ddiffiniodd cerddoriaeth boblogaidd iaith Gymraeg. Mae’r ffilm annibynnol newydd hon gan y cyfarwyddwr Owain Ll?r yn dathlu 30 mlynedd o Datblygu, ac mae’n cynnwys cyfweliadau hir gyda David R. Edwards a Patrica Morgan o’r gr?p, ynghyd ag eraill sy’n cofio’r gr?p anarchaidd hwn ar ei anterth. Mae Prosiect Datblygu yn dangos am y tro cyntaf yn Theatr Mwldan.

A new film about the band by director Owain Llŷr, with the premier in Theatr Mwldan’s new digital cinema. 23 Nov, 24 Nov, 25 Nov, 26 Nov at Mwldan 3.

Book your tickets here.

Born in a bedroom in Cardigan thirty years ago, the band Datblygu were hailed as the first truly modern Welsh-language group; their uncompromising, immense music has been described as genius, and their influence on Welsh music as immeasurable. Fronted by the charismatic and anarchic rebel poet David R. Edwards, the group came to define what T? Gwydr’s Gareth Potter calls ‘the soul of the Welsh underground scene’ in the 1980s. Datblygu’s acidic take on modern Wales – the artistic bourgeoisie and politicians were typical targets – liberated a whole generation of bands and artists. Five Peel Sessions with legendary Radio 1 DJ John Peel is some measure of the effect they had on the converted. Championed by Peel but ironically ignored by mainstream Welsh media, the band was part of an energetic underground scene which also included Y Cyrff, Yr Anhrefn, Ffa Coffi Pawb and Llwybr Llaethog, in a random alliance which re-defined Welsh language popular music. This new independent film from director Owain Llyr celebrates 30 years of Datblygu, and features extensive interviews with David R. Edwards and Patricia Morgan from the group, as well as notable others who remember this anarchic ensemble in its prime. Prosiect Datblygu premieres at Theatr Mwldan.
SUBTITLES