Sgrech – Mehefin 1983

Adolygiad o gig cyntaf Datblygu, yn yr Angel, Aberystwyth, 30 Ebrill 1983.