Syth o’r Rhewgell – Ebrill 1985

Cyfweliad â Dave yn Rhifyn 1 y ffansîn o Aberhonddu.

Diolch i Rhys Williams am y sgan. Mae Rhys yn dweud:

O’r ffansin “Yn Syth O’r Rhewgell”, Rhif 1, Ebrill 1985, gan John Jones a Heulwen Jones o Aberhonddu. Blynyddoedd cyn y llinell o “Pop Peth” ond dwi’n siwr bod ‘na gysylltiad.

Debyg iawn.

Syth o'r Rhewgell 1/2

Golygwyd: Roedd sganiadau y ffansîn i gyd mewn amlen gyda fi, wedi’u hanghofio. Llungopiau lliw o’r fersiwn gwreiddiol oedd y rhain. Yn anffodus, maen nhw wedi’u tocio tipyn bach.