Syth o’r Rhewgell – Ebrill 1985

Cyfweliad â Dave yn Rhifyn 1 y ffansîn o Aberhonddu.

Diolch i Rhys Williams am y sgan. Mae Rhys yn dweud:

O’r ffansin “Yn Syth O’r Rhewgell”, Rhif 1, Ebrill 1985, gan John Jones a Heulwen Jones o Aberhonddu. Blynyddoedd cyn y llinell o “Pop Peth” ond dwi’n siwr bod ‘na gysylltiad.

Debyg iawn.

Syth o'r Rhewgell 1/2

Golygwyd: Roedd sganiadau y ffansîn i gyd mewn amlen gyda fi, wedi’u hanghofio. Llungopiau lliw o’r fersiwn gwreiddiol oedd y rhain. Yn anffodus, maen nhw wedi’u tocio tipyn bach.

Un Ateb i “Syth o’r Rhewgell – Ebrill 1985”

  1. Cwwwwwwwl.

    Yn sgan ‘Rhewgell 5’ (trydydd lawr ar y chwith), mae’n ddiddorol clywed Dave yn son am fformat, sut mae “novelty value” y caset wedi mynd rwan (1985), a bod pobl fel Caryl (Parry Jones?) hyd yn oed yn cyhoeddi ar gaset bellach gyda Sain.

Mae'r sylwadau wedi cau.