Cyfweliad Beti George

(Llun gan Carl Morris)

Yn 2001, buodd David R. Edwards ar sioe “Beti a’i Phobl”, yn siarad am ei fywyd a’i waith. Darlledwyd y cyfweliad ar 15 Gorffennaf 2001.

Dyma’r cyfweliad cyfan, ond heb y gerddoriaeth dewisodd gan David.

Diolch yn fawr i Shôn am y recordiad gwreiddiol, ac i Dafydd am ffeindio copi arall ar ôl i fi ddileu fy nghyfrif Soundcloud!

(Diweddariad 2021) Mae’r cyfweliad bellach ar gael ar wefan BBC Radio Cymru – diolch i Robert Bruce ar Twitter am dynnu fy sylw at hyn.

Diolch hefyd i Carl, am y llun uchod, a ddaeth o’i flogiad am y rhaglen, sy’n cynnwys rhestr o’r caneuon oedd David wedi’u dewis: