Datblygu ar iTunes

Diolch i Suw am hyn: mae cynnwys y pecyn tairalbym bellach ar gael ar iTunes, a gwasanaethau eraill, mae’n debyg.

Mae un trac arall gan y band ar iTunes, sef fersiwn wedi’i hailficsio o Maes E o’r casgliad “Croeso ’99”. Gwerthfarogwn unrhyw wybodaeth am hyn, dyma’r tro cyntaf i mi ei glywed. Sleifar yw un o’r rapwyr, yn amlwg, ond pwy yw’r llall?