3 Ateb i “Fideo “Y Teimlad””

  1. Chwarae teg, Pat sydd wedi treulio oriau maith yn mynd trwy llwyth o hen fideos a’u trosglwyddo i dvd. Wnaeth Iwan helpu gyda’r golygu. Ni’n bwriadu rhoi un lan pob wythnos nes bo ni’n rhedeg allan

  2. Ie wir, i Pat a Victoria mae’r diolch, dim ond torri nhw fyny nes i, ac roedd hynny’n fraint beth bynnag er mwyn cael gweld yr holl drysorau oedd ar y tâp!

Mae'r sylwadau wedi cau.