Lluniau Pat a Dave

Diolch i Pat am anfon y lluniau isod. Bydd mwy o fanylion yma yn y man.

Dave a Pat

Pat a Dave

Dave, Pat a pheint

Pat Morgan yn yr haul

Pat, Dave a Mini