Trac newydd a lansiad CD Peel Sessions

Newydd gael yr isod gan gwmni Ankst:

datganiad i’r wasg – press release – datganiad i’r wasg – .press release

DATBLYGU yn nol – casgliad Peel Sessions allan ar CD, trac hollol newydd fel sengl a noson o ffilmie am Datblygu yn yr Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth.

Braint gan ankstmusik yw cyhoeddi fod cewri y sin tanddaearol DATBLYGU ar fin ail ymddangos. Mae’r grŵp (David R.Edwards a Pat Morgan ) newydd recordio trac gwbl newydd – ‘Can y mynach modern’ – a fydd yn ymddangos fel sengl ar ankstmusik yn yr haf.

Ma’r band wedi penderfynnu dod at ei gilydd i ddathlu ymddangosiad casgliad o sesiynau y grwp ar gyfer sioe Radio 1 John Peel a fydd yn dod allan ar ddydd Llun Mai y 5ed. (manylion pellach isod)

Mi fydd noson lawnsio ar gyfer y PEEL SESSIONS yn digwydd draw yn Sinema y Drwm yn y Llyfgrell Genedlaethol yn Aberystwyth ar Nos Wener Ebrill y 25ain. (Gweler y poster amgaedig.)

Mi fydd y noson a elwir yn DATBLYGU:Y LLWCH AR EICH SGRIN yn noson o ffilmie am y grwp a fydd hefyd yn gyfle cynta unrhyw le i’r trac newydd gan y band gael ei chwarae yn gyhoeddus.

Hefyd mi fydd y noson yn gyfle cynta i brynu copiau o’r PEEL SESSIONS CD.

Mi fydd y noson hefyd yn gyfle i atgoffa ein hunain o yrfa a dylanwad y grwp arbennig iawn yma a mae ankstmusik yn disgwyl y bydd David a Pat yn mynychu’r noson .

Mae tocynna yn 4 punt yr un ac ar gael o www.ankst,net

Manylion pellach emyr@ankst.co.uk

DATBLYGU THE PEEL SESSIONS 1987-1993 ( ankst119)

Allan – Mai y 5ed 2008

‘You’d have to be a bit of a ninny to ignore Datblygu’ – John Peel

‘Datblygu are the Welsh Gospel’ – Gruff Rhys

Casgliad cynhwysfawr o holl ganeuon y grwp ar gyfer sioe John Peel ar Radio 1. Dyma fydd y tro cynta’ i’r traciau yma ymddangos ar CD.

 • 1987
  1. BAGIAU GARETH (Gareth’s bags)
  2. 2.CARPIOG (Ragged)
  3. CERDDORIAETH DANT (Tooth music)
  4. NESAF (Next)
 • 1988
   FANZINE YNFYTYN ( Idiot fanzine)

  1. CRISTION YN Y KIBBUTZ (Christian in the kibbutz)
  2. GWLAD AR FY NGHEFN (Land on my back)
  3. DROS Y PASG ETO (Over Easter again)
 • 1991
   POP PETH ( Pop thing)

  1. SLEBOG BYWYDEG (Biology slut)
  2. NID CHWIWGI PWDIN GWAED (Not a blood pudding pilferer)
  3. RHAG OFN I CHI ANGHOFIO( In case you should forget)
 • 1992
   HYMNE EUROPA 1992 (European anthem)

  1. DIM DEDDF DIM EIDDO (No statute, no Property)
  2. RAUSCHGIFTSUCHTIGE (Drug addict)
  3. HABLADOR (Chatterbox)
 • 1993
   CLWB 11-18 ( Club 11-18 )

  1. WASTOD ABSENNOL (Always absent)
  2. MAE ARIAN YN TYFU TU MEWN COED (Money grows inside trees)
  3. DIAHORREA BERFOL ( Verbal diahorrea)

Datblygu - Y Llwch ar EIch Sgrîn