Aberhonddu, 4/7/86

Ddim yn siwr am ddyddiad y gig ‘ma. Debyg bod y caset yma, neu’r un fan hyn, wedi’i gam-labeli, oni bai bod y band wedi gyrru o un pen Cymru i’r llall mewn diwrnod.