Clwb 23, Aberystwyth, 10/12/92

Wedi ffeindio sgan o’r ffleiar (tocyn?) hwn ar Flickr sy’n sôn am “Parti Nid’dolig / Saturnalia”. Roedd y gig yn Club 23, Seabank, ond dw i ddim yn gwybod beth oedd hynny, ac mae fy Google-fu wedi fy methu am y tro cynta heddi.

(7/5/12) Diolch i Iwan am ei nodyn isod:

Clwb 23 yn noson oedd yn digwydd yn achlysurol yn Aberystwyth (o’r côd post SY23 am wn i) mewn amryw o lefydd fel y Seabank a’r Boar’s Head.

Casnewydd, 28/1/86

O wefan Link2Wales:

28.01.1986 – Anhrefn, Datblygu play Stow Hill Labour Club, Newport (Blurt didn’t show up)

Pwt bach yma am y clwb:

According to this site, Hüsker Dü’s 23 Sep 1985 date here was the band’s first UK gig outside of London, (which casts further doubt on the accuracy of the purported 26 Jul 1985 Manchester Hacienda date. No other info available.

Lluniau o’r gig Hüsker Dü. Ddim yn berthnasol iawn, ond dw i’n hoffi Hüsker Dü, ac mae’n dangos pa mor fach oedd y llwyfan yn y clwb ‘ma.

Rhyw Ddydd, Un Dydd, 7/12/91

Gig anferth ym Mhontrhydfendigaid, i godi arian at Gymdeithas yr Iaith. Yn ôl Emyr Williams, ar ei raglen radio Helo rhywbeth newydd, ffarwel rhywbeth hen (2009):

Yn syml, mae’r mudiad pwyse CYIG wedi rhedeg allan o bres ac mae ‘na rhyw fath o gig Iaith Aid yn digwydd efo dros 20 o grwpie ac artistiaid Cymru yn dod at ei gilydd i chwara am ddim i godi arian.

Yn sicr ma hwn yn rhwy fath o gydnabyddiaeth fod rol y gymdeithas wedi bod yn allweddol ond hefyd mae ‘na doriad yn digwydd yn y berthynas rhwng y ddau.

Un waith eto, roedd Medwyn Jones yn tynnu lluniau. Diolch iddo am eu cyhoeddu dan drwydded Comins Creadigol.

Datblygu

Datblygu

Datblygu

Datblygu

Fuoch chi yno? Rhannwch eich atgofion melysion, neu surion, yn y blwch bwrw bol isod.

Pesda Roc, 13/7/85

Gŵyl roc ym Methesda, ar yr un diwrnod â gŵyl fach arall. Gwell lein-yp yn Pesda, rhaid dweud: Y Cyrff, Machlud, Mwg, Llwybr Cyhoeddus, Tanjimei, Pryd Ma Te?, Brodyr y Ffin, Datblygu, Tynal Tywyll, Maraca, Ficer, Eryr Wen, Chwarter i Un, Dinas Naw. (Yn ôl hyn.) Dim sôn am Phil Collins yn agos i’r lle.

Dyma’r gig lle tynnodd Medwyn Jones ei luniau eiconeg o’r band, ac llawer o fandiau eraill hefyd.

Datblygu

“A photo in the booklet for Wyau/Pyst/Libertino, the essential collection of Datblygu albums, shows a temporary stage housed on a huge truck, somewhere in Wales, covered by a tarpaulin and occupied by Datblygu themselves. You have to look twice to notice anyone apart from vocalist David R Edwards, who’s standing on the lip and barking at six children sitting on the grass wearing anoraks. It’s an image so dreary and purgatorial, you imagine that despite being a black and white picture, it was taken using colour film. Intentionally or otherwise, it conveys the notion of a prophet unrecognised in his own land, which is at least a half-truth…”

(Plan B)

Datblygu

Pat Morgan, Datblygu

David R Edwards, Datblygu

(Y lluniau uchod i gyd wedi’u rhannu ar Flickr GanMed64, dan drwydded Comins Creadigol. Peidiwch ag eu defnyddio heb roi cydnabyddiaeth iddo, da chi.)

Oes atgofion gyda chi o’r gig hwn? Oedd e mor ddiflas ag mae’n edrych yn y lluniau? Dreary and purgatorial yn swnio braidd yn harsh i fi, ond doeddwn i ddim yna.

Aberhonddu, 4/7/86

Ddim yn siwr am ddyddiad y gig ‘ma. Debyg bod y caset yma, neu’r un fan hyn, wedi’i gam-labeli, oni bai bod y band wedi gyrru o un pen Cymru i’r llall mewn diwrnod.

Prifysgol Manceinion, 28/2/87

Mae dyddiadur Chris yn cynnwys adolygiad o’r gig:

Datblygu turned up from their hut in mid-Wales, a line up that is David, Patricia and a drum machine and in front of about 70 to 80 people; including bar staff and sound engineers they raised their ugly heads and peered at the unsuspecting faces. They’ve been called Kraftwerk with a hangover and their music falls into The Fall [sic] mould and I can only describe it as an experience, a spectacle actually! Both David and Patricia’s attitude seemed to be one of total disinterest, as if they were hating every second of their own performance but were unable to do anything to stop it.

Very few bands like an in-house PA and Datblygu are no exception as David continually demanded, ‘Will you turn the fucking drum machine up please.’ He repeated the line so often that fitted quite well into the song!

The Datblygu experience (my first time!) was perhaps not as long as it should’ve been for me to fully get what they were about, their set included titles such as Tymer Asprin, Mynd and the near legendary Peel favourite Casserole. Perhaps the idea was to give the audience a short sharp shock, whereas in reality it was a slow, dull uncomfortable pain – they’ll probably go a long way… if they wanted to.