Rhyw Ddydd, Un Dydd, 7/12/91

Gig anferth ym Mhontrhydfendigaid, i godi arian at Gymdeithas yr Iaith. Yn ôl Emyr Williams, ar ei raglen radio Helo rhywbeth newydd, ffarwel rhywbeth hen (2009):

Yn syml, mae’r mudiad pwyse CYIG wedi rhedeg allan o bres ac mae ‘na rhyw fath o gig Iaith Aid yn digwydd efo dros 20 o grwpie ac artistiaid Cymru yn dod at ei gilydd i chwara am ddim i godi arian.

Yn sicr ma hwn yn rhwy fath o gydnabyddiaeth fod rol y gymdeithas wedi bod yn allweddol ond hefyd mae ‘na doriad yn digwydd yn y berthynas rhwng y ddau.

Un waith eto, roedd Medwyn Jones yn tynnu lluniau. Diolch iddo am eu cyhoeddu dan drwydded Comins Creadigol.

Datblygu

Datblygu

Datblygu

Datblygu

Fuoch chi yno? Rhannwch eich atgofion melysion, neu surion, yn y blwch bwrw bol isod.