Rhagor o luniau Datblygu 30

Cyrhaeddodd lwyth arall o luniau o’r arddangosfa heddi, sy’n wedi tyfu dros yr wythnosau diwetha: mae’r batch ‘ma yn cynnwys sawl golwg agos o bethau dw i heb sylwi arnynt o’r blaen, fel poster am y gig hawliau anifeiliaid, a llun o datŵ Sarah Datblygu. Hoff iawn o’r casetiau mewn ffrâm, hefyd.

Diolch yn fawr i Victoria am eu rhannu. Cliciwch ar y lluniau cryno i’w chwyddo.

Pat Morgan ar y Difference Engine

Braf iawn clywed Pat yn wneud cyfweliad ar sioe “Difference Engine” gorsaf radio Môn FM. Brafiach byth bod yr orsaf yn rhannu eu cynnwys efo’r byd trwy Mixcloud.

A lovely interview with Pat Morgan, on Darren Parry‘s “Difference Engine” show. Pat talks about the Datblygu30 celebrations at her sister’s house of exquistite waffle. The interview starts a little way into the show, but he plays some Fall first, so don’t touch that dial.

The Difference Engine with Darren Parry 21.04.12

Sarah Hill ar D30

Datblygu Trideg gan Sarah Hill yn y Welsh Arts Review.

Dave Edwards’ lyrics uncovered a shared generational feeling of disillusionment and hopelessness caused in no small part by the Thatcherite machinery. Edwards’ place on the margins of Welsh society, and at the outer edge of Wales, gave him a vantage point from which to declaim his poetry, straight into the belly of the beast. And needless to say, Datblygu had a strained relationship with the Welsh establishment. But John Peel loved them. On the Waffle walls are the rather endearing postcards he sent to Dave Edwards, as well as the hand-written track-by-track guide to pronunciation and meaning that Edwards sent Peel as PR for their album, Pyst (1990).

Ww, eisiau gweld hwnna!

(Diolch, Victoria!)

Cyfweliad â Pat

Braf iawn clywed Pat Morgan yn cael ei chyfweld yma ar raglen “Stiwdio” bwyddiwrnod. Mae hi’n sôn am y sioe Datblygu 30, ond hefyd am hanes y band, yr ymateb cawson nhw yn Lloegr ar ôl bod ar raglen Peel.

Sa i’n siwr beth yw’r sefyllfa gyda rhaglenni fel hyn ar yr iPlayer. Oes modd i rywun wneud copi rhag ofn iddo ddiflannu?

Datblygu30

Gan fy mod i ddim yn gallu gadael y gorllewin, rhag ofn i fi droi’n bwmpen eto, fi yw ffan ola Datblygu i weld y sioe Datblygu30 yng nghaffi Waffle, yn y Caerdydd ’na. Diolch, felly, i’r Twll ac i Lowri Haf am bostio adolygiadau a lluniau pert o’r caffi, sy’n cael ei redeg gan Victoria, sy’n chwaer i…

Wel, chwaer pwy yw hon? (Llun gan Lowri Haf).

Mae’r sioe i ddathlu 30 mlynedd ers i Dave a Wyn ddechrau’r band yn ysgol Aberteifi, cyn i ti gael dy eni, ychan.

Caffi Waffle
63 Clive Road
Pontcanna
Caerdydd
029 2034 3087


Cliciwch am fap mwy

Mae’r caffi ar gau ddydd Llun, ond am wn i, ar agor bob dydd arall. Sieco ymlaen llaw yw’r gorau.

Maen nhw ar Facebook ac yn trydar @datblygu30.

Mae’r adolygiad ar Culture Colony yn dda iawn hefyd.

Mwy o luniau i ddod – cliciwch y tag datblygu30 i weld mwy.