Cyfweliad â Pat

Braf iawn clywed Pat Morgan yn cael ei chyfweld yma ar raglen “Stiwdio” bwyddiwrnod. Mae hi’n sôn am y sioe Datblygu 30, ond hefyd am hanes y band, yr ymateb cawson nhw yn Lloegr ar ôl bod ar raglen Peel.

Sa i’n siwr beth yw’r sefyllfa gyda rhaglenni fel hyn ar yr iPlayer. Oes modd i rywun wneud copi rhag ofn iddo ddiflannu?