EP newydd – Darluniau’r Ogof

Testun o ebost ANKST:

TEITL/TITLE –DARLUNIAU OGOF O’R UNFED GANRIF AR HUGAIN E.P
ARTIST – DATBLYGU
FFORMAT – RECORD 7” VINYL / DL
CAT NO -ANKST 132
DYDDIAD RHYDDHAU / REL DATE – TACH/NOV 26TH 2012 / WWW.ANKST.NET

Mae 2012 yn gweld DATBLYGU yn dathlu tri deg mlynedd ers ffurfio ( anghofiwch y dathu arall yn y cyffinie dros yr hen sianel pitw ‘na.) Eisioes da ni wedi cael y cyfweliadau ar y newyddion a radio cymru, yr arddangosfa a ffilm ddogfen ar y gorwel. Ond ma hi’n anodd meddwl am unrhyw beth fedrith wella ar y pleser o weld Dave Datblygu yn iach ac yn edrych llond ei groen yn mwynhau yr holl sylw.

Wel i ffan rhonc o’r band mae na un peth all fod hyd yn oed yn well – cerddoriaeth newydd gan Datblygu ! A dyna sydd yn cael ei gynnig gan recordiau ankst musik gyda rhyddhau EP pedwar trac gwbl newydd gan David a Pat. Yr leinyp clasurol a’r sain clasur – cyfraniad ffantastic i flwyddyn arbennig iawn i’r band.

Mae un seshiwn recordio draw yn stiwdio Fflach yn yr Hydref yn ddigon i brofi fod gwychder y caneuon emosiynol yn dal yna a syniadaeth David mor berthnasol ag erioed – ‘Potensial Cymru yw paradwys, so dwi’n aros adref ac yn gorffwys’ (Bywoliaeth).

Wir mae’r tracie i gyd yn cicio fel mul a ma hi’n amlwg ein bod ni wedi bod ar ein colled wrth i’r band ddisgyn yn dawel ers y nawdega. Am nawr mae’r ep yma yn ddigon …

Mae’r feinyl cyfyngiedig ar gael yn mhremiere ffilm newydd Owain Llyr am y band

PROSIECT DATBLYGU – http://mwldan.ticketsolve.com/shows/873486242/events
a siop Ankst ar y we www.ankst.net ac ambell i siop leol.

This year has seen the band DATBLYGU celebrating 30 years since their formation and it gives ankstmusik records the greatest pride and pleasure to announce that they band have made a foray into the studio to record a brand new E.P. which will be released on seven inch vinyl.

This four track E.P. is a further indicator of their ongoing renaissance and continued musical relevance. Four tracks that recall the classic Datblygu sound and line up of Pat and David. The music, once again kicks like a mule, and the record makes it clear that the voice and words we’ve missed hearing for such a long time is finally back.

This limited edition release will be on sale at the premiere of Owain Llyr’s upcoming film about the band – PROJECT DATBLYGU http://mwldan.ticketsolve.com/shows/873486242/events
and through the ankst webshop.

A1(i) BYWOLIAETH (ii) WASTOD YN CERDDED YN UNIG
A2 (i) FFANTASI’R SAFONAU (ii) CAMPWS!

PATRICIA M. MORGAN :INSTRUMENTS
DAVID R.EDWARDS : VOX/INSTRUMENTS
RECORD LABEL : ANKST

Bydd y record ar gael yn Theatr Mwldan wythnos nesa, neu cewch chi ei archebu o wefan Ankst, neu oddi wrth Sadwrn.

Un Ateb i “EP newydd – Darluniau’r Ogof”

Mae'r sylwadau wedi cau.