Country Teasers – Secrets in Welsh

Roedd sgans o’r clawr yn y stwff ces i gan Pat, dw i’n gweld bod copi o’r record yn yr arddangosfa yn Waffle, a dw i wedi clywed y band yn cael eu disgrifio fel “Scottish Datblygu tribute band”; ond maen nhw’n lot mwy na hynny, hefyd.

Mae’n amlwg bod Country Teasers wedi slipo trwy fy rhwyd i, yn amlwg, achos doeddwn i ddim yn gwybod dim byd mwy amdano, nes i fi ddechrau trial ffeindio copi o’r trac ’ma:

[mp3]

Ffeindies i’r trac fan hyn. Mae ar gael ar y CD hwn, ond dw i’n methu ffeindio ffordd o brynu hynny.

Gwyrdd – caset Plaid Cymru

Fformat: Caset.
Label: Fflach Records – C053C
Dyddiad: 1989

Traciau

 • A1 U-Thant – Pasti
 • A2 Edrych Am Jiwlia – Cydwybod Euog
 • A3 Jess – Hunllef
 • A4 Ffa Coffi Pawb – Gwneud Fy Mhen I Mewn
 • B1 Crumblowers – Pwll
 • B2 Datblygu – Syrffedu
 • B3 Anhrefn – Gwesty Cymru
 • B4 Madfall Rheibus – Hapus


Trefnwyd y tâp gan Ieuenctid Plaid Cymru Caerfyrddin fel ein cyfraniad i’r sîn roc yng Nghymru. Diolch i Fflach a’r grŵpiau am eu cydweithrediad a diolch i Tudur.

Plaid Cymru dros bobl Cymru.

Cofnod discogs.

Angylion Hardd : Adennydd Mawr

Sampler Ankst Rhad ac am Ddim

Fformat: CD.
Label: Recordiau Ankst – ANKST 081
Dyddiad: 1997
Recordiwyd: Amryw.

Traciau

 1. Rheinallt H. Rowlands – Carchar Meddwl Meddal
 2. Topper – Something To Tell Her
 3. Ectogram – This Is How It Is
 4. Geraint Jarman A’r Cynganeddwyr – Segontium
 5. Datblygu – Amnesia
 6. Melys – Ni Ddisgynna’r Aderyn
 7. Llwybr Llaethog – Mondo Mando
 8. David Wrench – Blow Winds Blow

Nodiadau gan David:

Oscar Wilde stated that all art was useless. However, he lived in a time before compact discs. Once upon a time, C.D.’s were a status symbol – just as L.P.’s were in the 1960’s. Nowadays, thankfully, 20 years after punk became commercial, a C.D. of this quality becomes freely available.

Within the so-called Welsh scene, the artists inhabit their own worlds – however there is no competition between them, only co-operation… How different to the horrible realities of the National Eisteddfod and professional sport.

Healthy competition does not exist.

Schools encourage it.

If we didn’t have so many schools, we wouldn’t need as many hospitals.

It’s much better to see music at sports stadiums than overpaid actors chasing balls when there are people who are homeless or being crippled by work.

Music unites – even snooker divides. And if anyone finds the contents of this C.D. boring, it’s not as boring as cricket. It’s the sound of life, not bland background daytime radio for the construction industry or people suffering exam revision. For those who have outgrown books, there’s poetry here. It’s a film soundtrack too – the film is in front of your eyes, not in the cinema.

So, pour yourself a drink, listen and enjoy.

Repeat the dose, and carry on and on.

Love, David, Datblygu, May ’97

Casnewydd, 28/1/86

O wefan Link2Wales:

28.01.1986 – Anhrefn, Datblygu play Stow Hill Labour Club, Newport (Blurt didn’t show up)

Pwt bach yma am y clwb:

According to this site, Hüsker Dü’s 23 Sep 1985 date here was the band’s first UK gig outside of London, (which casts further doubt on the accuracy of the purported 26 Jul 1985 Manchester Hacienda date. No other info available.

Lluniau o’r gig Hüsker Dü. Ddim yn berthnasol iawn, ond dw i’n hoffi Hüsker Dü, ac mae’n dangos pa mor fach oedd y llwyfan yn y clwb ‘ma.

Rhagor o luniau Datblygu 30

Cyrhaeddodd lwyth arall o luniau o’r arddangosfa heddi, sy’n wedi tyfu dros yr wythnosau diwetha: mae’r batch ‘ma yn cynnwys sawl golwg agos o bethau dw i heb sylwi arnynt o’r blaen, fel poster am y gig hawliau anifeiliaid, a llun o datŵ Sarah Datblygu. Hoff iawn o’r casetiau mewn ffrâm, hefyd.

Diolch yn fawr i Victoria am eu rhannu. Cliciwch ar y lluniau cryno i’w chwyddo.

Y Plu, Aberaeron, 9/4/94

Mewn Plu

Datblygu, Catatonia, Cerrig Melys a mwy, yn dathlu Parti Pasg Cymdeithas yr Iaith.

(Diolch yn fawr i Stanno am y sgan isod.)

Fuoch chi yn y gig ’ma? Llosgwch eich tafodau isod…

Rhyw Ddydd, Un Dydd, 7/12/91

Gig anferth ym Mhontrhydfendigaid, i godi arian at Gymdeithas yr Iaith. Yn ôl Emyr Williams, ar ei raglen radio Helo rhywbeth newydd, ffarwel rhywbeth hen (2009):

Yn syml, mae’r mudiad pwyse CYIG wedi rhedeg allan o bres ac mae ‘na rhyw fath o gig Iaith Aid yn digwydd efo dros 20 o grwpie ac artistiaid Cymru yn dod at ei gilydd i chwara am ddim i godi arian.

Yn sicr ma hwn yn rhwy fath o gydnabyddiaeth fod rol y gymdeithas wedi bod yn allweddol ond hefyd mae ‘na doriad yn digwydd yn y berthynas rhwng y ddau.

Un waith eto, roedd Medwyn Jones yn tynnu lluniau. Diolch iddo am eu cyhoeddu dan drwydded Comins Creadigol.

Datblygu

Datblygu

Datblygu

Datblygu

Fuoch chi yno? Rhannwch eich atgofion melysion, neu surion, yn y blwch bwrw bol isod.

Pesda Roc, 13/7/85

Gŵyl roc ym Methesda, ar yr un diwrnod â gŵyl fach arall. Gwell lein-yp yn Pesda, rhaid dweud: Y Cyrff, Machlud, Mwg, Llwybr Cyhoeddus, Tanjimei, Pryd Ma Te?, Brodyr y Ffin, Datblygu, Tynal Tywyll, Maraca, Ficer, Eryr Wen, Chwarter i Un, Dinas Naw. (Yn ôl hyn.) Dim sôn am Phil Collins yn agos i’r lle.

Dyma’r gig lle tynnodd Medwyn Jones ei luniau eiconeg o’r band, ac llawer o fandiau eraill hefyd.

Datblygu

“A photo in the booklet for Wyau/Pyst/Libertino, the essential collection of Datblygu albums, shows a temporary stage housed on a huge truck, somewhere in Wales, covered by a tarpaulin and occupied by Datblygu themselves. You have to look twice to notice anyone apart from vocalist David R Edwards, who’s standing on the lip and barking at six children sitting on the grass wearing anoraks. It’s an image so dreary and purgatorial, you imagine that despite being a black and white picture, it was taken using colour film. Intentionally or otherwise, it conveys the notion of a prophet unrecognised in his own land, which is at least a half-truth…”

(Plan B)

Datblygu

Pat Morgan, Datblygu

David R Edwards, Datblygu

(Y lluniau uchod i gyd wedi’u rhannu ar Flickr GanMed64, dan drwydded Comins Creadigol. Peidiwch ag eu defnyddio heb roi cydnabyddiaeth iddo, da chi.)

Oes atgofion gyda chi o’r gig hwn? Oedd e mor ddiflas ag mae’n edrych yn y lluniau? Dreary and purgatorial yn swnio braidd yn harsh i fi, ond doeddwn i ddim yna.

Casglu dyfyniadau Datblygu

Wedi dechrau cynnwys dyfyniadau o ganeuon Datblygu ar y dudalen flaen, ac angen eich help chi, ddarllenwyr a chefnogwyr Datblygu annwyl, wrth adeiladu rhestr hirfaith o eiriau bendigedig.

Y ffordd hawsaf o lawer (i fi) yw ‘sech chi’n dyfynnu’r geiriau isod yn y blwch sylwadau, ynghyd ag enw y gân (neu ffynhonell arall – gallwn ni gynnwys dyfyniadau pobl eraill am y band). Mae’n bosibl bydda i’n ychwengu pethau dw i wedi gweld mewn llefydd eraill, fel Twitter, ond mae’n hawdd i fi golli pethau fan ‘na.

The Peel Sessions 1987 – 1993

Fformat: CD
Label: Recordiau Ankst – ANKST 119.
Dyddiad: 2008.
Recordiwyd: Stiwdio Maida Vale, Llundain
Cerddorion: David R. Edwards, T. Wyn Davies, Patricia Morgan.

1987
1 Bagiau Gareth
2 Carpiog
3 Cerddoriaeth Dant
4 Nesaf
1988
5 Fanzine Ynfytyn
6 Cristion Yn Y Kibbutz
7 Gwlad Ar Fy Nghefn
8 Dros Y Pasg Eto
1991
9 Pop Peth
10 Slebog Bywedeg
11 Nid Chwiwgi Pwdin Gwaed
12 Rhag Ofn I Chi Anghofio
1992
13 Hymne Europa 1992
14 Dim Deddf Dim Eiddo
15 Rauschgiftsuchtige
16 Hablador
1993
17 Clwb 11-18
18 Wastod Absennol
19 Mae Arian Yn Tyfu Tu Mewn Coed
20 Diahorrea Berfol

Radio Amgen CDr

Fformat: CDr.
Label: Fitamin Un – Fit! 015
Dyddiad: 2005

Traciau
1 Un Caddie Renverse Dans L’Herb – Jazmb
2 Dyl Bili – Siop Siafins
3 Sleifar a Paul B – Radio Amgen
4 Cofi Bach a Tew Shady – Triwch Hi Ar!
5 Lladron – Nicyrglorimundo
6 Datblygu – Mynd
7 Norman Lewis – Gibberish Reggae
8 Rhyw Hen Foi a Rhyw Hen Foi Arall – Ofcom
9 Mushroom Grip V DJ Lambchop – Drag’n’Drop (Curiad Amgen)
10 Y Dull Duckworth Lewis – Gwagle
11 Dirgel Ddyn – Morthwyl Yn Y Pen
12 Stabmaster Vinyl – Slepjan!
13 Kenavo – Abersoch Llawn Moch
14 Red Falls – Lunar
15 Defaid ‘Gidol – Selsig
16 Gwallt Mawr Penri – Dwi’n Licio Dafydd Iwan
17 Llwybr Llaethog – Rajah’s Dyb
18 Dyfodol Digidol – Dama Blanca
19 Cymal 3 – I’r Gwely
20 Lladron – Tystion’s Way

CDr ddaeth yn rhad ac am ddim gyda rhif 10 y ffansîn Brechdan Tywod.

Roedd traciau Datblygu yn rhan o sawl darllediad Radio Amgen.

Under The Influence

Compiled by Super Furry Animals

Fformat: CD.
Label: DMC, UTICD006
Dyddiad: 2005

Traciau

1 Beach Boys, The – Feel Flows
2 The Undertones, The – My Perfect Cousin
3 Datblygu – Casserole Efeilliaid
4 Gorky’s Zygotic Mynci – Christina
5 Sly & The Family Stone – Family Affair
6 Dawn Penn – You Don’t Love Me (No, No, No)
7 Electric Light Orchestra – Telephone Line
8 Dennis Wilson and Rumbo – Lady
9 Meic Stevens – Ghost Town
10 MC5 – Kick Out The Jams
11 Jussi Bjorling – Au Fond Du Temple Saint (The Pearl Fishers)
12 Underworld – Rez
13 Humanoid – Stakker Humanoid (Snowman Mix)
14 Joey Beltran – Energy Flash
15 Hardfloor – Acperience 1

Nodiadau o’r clawr

“A collection of musical influences & inspirations.”